Microglasvezel filters (GF)

M-Filter microglasvezel filters zijn biologisch en chemisch inert, deze dieptefilters hebben een zeer hoge retentie en vuilopnamecapaciteit.

Belangrijkste kenmerken:
  • Behoud deeltjes en neerslag die normaal zelfs door de fijnste cellulose filters raken
  • Zeer hoog open volume zorgt voor een uitstekende doorlaat
  • Uniek ontwerp van deze filters geeft een hoge vuilopnamecapaciteit
  • De filters kunnen onbeperkt worden opgeslagen zonder verandering in kleur of effect op de filtereigenschappen.:
M-Filter microglasvezel filters zijn nuttig voor:
  • Gravimetrische analyse van in de lucht ontstane deeltjes
  • Besmettingsanalyse van afvalwater en industrieel afvalwater
  • Voorfiltratie van moeilijk to filtreren troebele oplossingen
  • Voorfiltratie van oplossingen met een hoge belasting besmetting
Hieronder zijn de type glasvezelfilters uiteengezet

Type GF2

Voor hoog verontreinigde monsters
GF2 is de filter gebruikt voor algemene doeleinden als voorfilter voor membranen en voor het klaren van verschillende vloeistoffen in het laboratorium.

Bijzondere eigenschappen
Uitstekende retentie-effientie
Hoge flowrates
Hoog vuilvang capaciteit
Brede chemische compatibiliteit
Biologisch inert

Applicaties
Voorfiltratie van oplossingen met hoge verontreiniging.

Type GFS

Voor het filtreren van colloidale verontreiniging

Bijzondere eigenschappen
Hoge retentie-effientie
Hoge doorlaat
Brede chemische compatibiliteit
Biologisch inert

Applicaties
Voorfiltratie van Serum, Plasma en kweekcultuur.

Type GFH

Bindmiddelvrij microglasvezel filters
GFH filter zijn bindmiddelvrije microglasvezel filters speciaal ontworpen voor diverse applicaties.

Bijzondere eigenschappen
Hoge retentie-effientie
Hoog vuilvang capaciteit
Bindmiddelvrij
Hitte resistent: > 550
Gewicht onafhankelijk van relatieve vochtigheid

Typische gegevens
Dikte: 450 μm
Gewicht: 5,3mg/cm2
Luchtdebiet: 60 lpm/cm2 @ 0.7 kg/cm2 (10psi)

Applicaties
Luchtvervuiling monitoring: Gravimetrische analyse van luchtdeeltjes. Watervervuiling monitoring: Zwevende deeltjes bepaling (TS), Opgeloste deeltjes bepaling (TDS), Vluchtige deeltjes bepaling (TVS)